SSF Mellansverige

Att bli medlem

SSF Mellansverige, Specialklubben för skällande fågelhundar är en klubb för medlemmar som tycker om skogsfågeljakt med skällande fågelhundar, vår egen svenska ras, Norrbottenspetsen och den finska nationalrasen Finsk spets.

Klubben har som övergripande mål att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar, samt bevara och utveckla dessa specifika särarter, med i första hand inriktning som skällande fågelhundar. Dessutom vill vi verka för skogsfågeljaktens rätta bedrivande, samt bevara den kultur, som ligger i de ursprungliga nordiska jaktformerna med trädskällare.

För att starta på jaktprov och utställning så erfordras medlemskap i SSF.

Kom med du också i klubben för att få rätt information och för att kunna påverka för framtiden!

Ståndskall

I medlemskapet ingår:

Ansökan

Ansök om medlemskap genom att följa instruktionerna på Riksklubbens sida ssf-riks.se

Om du även har en familjemedlem som vill gå med, kostar det bara 50:- extra för denne att få ett fullvärdigt medlemskap.
Observera att ansökan avser kalenderår.

Uppfödare och nya valpägare
Till er som säljer valpar, glöm ej att se till att köparna blir medlemmar i SSF om de inte redan är det. Alla valpköpare som ej är medlem i SSF erbjuds gratis medlemskap det kalenderår inköpet sker. Tikägaren behöver bara informera Börje Sundqvist med dessa uppgifter om valpköparen:
Skicka uppgifterna till Börje: bs@moradatorer.se
Ps. Valpköpare - Om er uppfödare inte hörsammat detta, ta själv kontakt enligt ovan så kan vi hjälpa dig!
Ring vår kassör Börje Sundqvist 070-567 66 66 Kompendium

Injagningskompendium finns att beställa hos vår kassör för endast 100:-kr och så här skrev Svenska Jägareförbundets tidskrift Svensk Jakt i ett uttalande om häftet.

"En välskriven och instruktiv handbok om trädskällaren och jakten med den". "En handbok som bör finnas i varje jägares bokhylla."

Välkomna att bli medlemmar!
SSF-m styrelse.