SSF Mellansverige

Jaktprov

Info/resultat jaktprov »
Info/resultat rörliga jaktprov »
Tidigare års resultat:
2021/20222020/20212019/20202018/20192017/20182016/20172015/20162014/20152013/20142012/20132011/20122010/20112009/20102008/20092007/20082006/2007

Varför jaktprov och utställningar?

För det första kan det vara trevligt att träffa andra likasinnade och där prata hund och umgås. Sedan kan det ju vara trevligt att visa hur bra ens egen hund är, och kanske få något pris och eventuellt bli uttagen till någon tävling.

I klubben ser vi det dock som viktigast att för framtida avel få ett begrepp om vilka hundar som är de rätta att avla på. Jaktprov och utställningar är det enda verktyg vi har för att mäta hundarnas kompetens och utseende. I dag mäts bara c:a 15 procent av alla hundar, då kan vi inte säga att vi avlar på de allra bästa, för det vet vi inte, utan bara på de bästa av de som prövats.

Då kanske du som har din hund enbart till jakt, invänder och säger att hunden jagar inget bättre med sina papper. Var hade du och dina efterlevande tänkt köpt valp nästa gång? Jo, antagligen från den bästa du kan få tag i, du drömmer om den stjärna du alltid drömt om. Som jagar som en gud och ser ut som en förebild till rasen. Vill du att alla andra ska meritera sina hundar för att du ska veta var du ska köpa hund nästa gång?

Tänk efter, är det inte ganska egoistiskt, borde inte du också dra ditt strå till stacken för rasens bästa i framtiden. Så därför, hjälp oss och dig själv, ut och meritera din hund!

Text: Bengt Persson.

Jaktprov Mellansverige 2022/2023

Noppikoski 16-17 augusti
Anmälan och upplysning: Hans Jemth Lillebovägen 10, 794 97 Mora. Tel. 070-242 78 04, hans.jemth58@gmail.com
Resultat:
Resultat_Noppikoski_2022.pdf

Rörliga prov, 16 augusti – 31 mars.
Anmälan och upplysning: Anders Albinsson, Uvåvägen 5, 683 40 Uddeholm. Tel. 070-205 35 14, anders.albinsson@valmet.com
Övriga upplysningar under ”Rörliga jaktprov”.
Resultat:
Roerliga_jaktprov_2022.doc

Anmälan och upplysningar: Se Rörliga jaktprov nedan.

Anmälan utlysta jaktprov
Anmälan är bindande och görs senast 14 dagar före prov. Fyll tydligt i alla data på hund/ägare m.m. på anmälan. Använd blankett som finns att hämta för utskrift på SSF riks hemsida. Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.

Startavgift
Vid start i utlysta jaktprov inbetalas 200 kr/provdag till Bg 5261-2942, Därutöver ska 200 kr/provdag (domararvode) erläggas till provledare vid ankomst till provplats. Deltagare från annan lokalklubb 250 kr/provdag till Bg 5261-2942, därutöver 200 kr/provdag (domararvode) som erläggs till provledare vid ankomst till provplats.

Vid eventuell domarbrist
SSF-m förbehåller sig rätten till förtur på egna medlemmars hundar.

Bekräftelse om start
Anmälningsmottagaren skickar/ringer bekräftelse om start samt tid för lottning.

Betalning av jaktprov.
Betalning sker då anmälningsmottagare förkunnat deltagaren om plats, ca 10 dagar före prov. Anmälan till jaktprov är bindande och återbetalning av avgift sker endast då synnerliga skäl kan påvisas.

Logi
Hör med respektive anmälningsmottagare.

ID-Märkning
Obligatorisk


Rörliga jaktprov

SSF Mellansverige har beslutat att: För kvalificering till Skallkungen räknas ordinarie och rörliga prov tagna i den egna lokalklubben. Kvalificeringstiden räknas till och med helgen 14 dagar före Skallkungstävlingen. Prov som går därefter är kvalificerande till nästa års Skallkung.

Rörliga jaktprov kan du gå på egna hemmamarker. Har du inga lämpliga marker kanske domaren har?

Startavgift
Domararvode 300 kr + ev. reseersättning 18,50 kr/mil betalas direkt till domaren. Annan klubbtillhörighet: I samband med anmälan, 100 kr till klubben på Bg 5261-2942, därutöver domararvode 300 kr samt ev. reseersättning 18,50 kr/mil som betalas direkt till domaren.

Anmälan
Hundägare som önskar prova sin hund på rörliga jaktprov anmäler sig senast 3 dagar före tänkt provdag. Detta görs skriftligen till provansvarig för rörliga jaktprov, Anders Albinsson, Uvåvägen 5, 683 40 Uddeholm. tel. 070-205 35 14, anders.albinsson@valmet.com
Anmälningsblankett kan hämtas på SSF riks hemsida.
Vid anmälan av hund som har utländsk fader eller moder skall stamtavla bifogas anmälningsblanketten.
Har domare kontaktas, ange domarens namn på anmälan. Provdag skall fastställas senast dagen före avsedd provdag vilket meddelas provansvarig. Blir provet ej genomfört skall anmälan om ny provdag göras omgående per telefon. Provledaren utser alltid domare.

Välkommen att starta din hund i höst!