SSF Mellansverige

Styrelsen

Ordförande

Kjell Welam
Stensbo 12
780 54 Äppelbo
Tel: 0281-222 78
kjell.welam@appelbo.net

Kassör

Tommy Lannemar
Spik Kerstis väg 16
785 50 Djura
Tel: 0241-302 50
Mob: 070-574 49 20
tommy78550@gmail.com

Sekreterare

Ronney Skoog
Byrisvägen 8
792 94 Mora
Tel: 0250-312 33
ronney@skoog.biz

Vice ordförande

Anders Albinsson
Uvåvägen 5
683 40 Uddeholm
Tel: 0563-236 60
anders.albinsson@metso.com

Ledamot

Hans Jemth
Lillebovägen 10
792 97 Mora
Tel: 070-371 93 77
hans.jemth@dalarnas.se

Suppleant

Kjell-Åke Axelsson
Myra Metbäcken
685 97 Östmark
Tel: 0560-201 83
Mob: 070-682 01 83
kjellakeimyra@gmail.com

Suppleant

Björn Sinders
Harkålsvägen 5
794 33 Orsa
Tel: 0250-410 88
Mob: 070-226 02 93
gb.sinders@telia.com

Valberedning

Börje Svensson (Sammankallande)
Mob: 070-335 28 90

 

Henric Lindh
Mob: 070-665 15 41
Bosse Setterberg
Mob: 070-631 89 64